Om Företaget

Kävrestad IT-Forensik grundades 2017 och drivs av mig, Joakim Kävrestad av den enkla anledningen att jag tycker det behövs en motpol till polisens IT-forensiker i många brottsutredningar då polisens IT-forensiker tar fram bevisning som får stor betydelse men oftast står oemotsagd. Detta är ett problem då det förekommit vid flera tillfällen att de slutsatser som presenterats varit helt felaktiga eller tvivelaktiga. Detta beror sannolikt på bristande kompetens i just dessa undersökningar. Att dessa undersökningar kan analyseras av en kompetent objektiv person är av stor vikt för att vi kunna upprätthålla ett objektivt rättssamhälle och det är i huvudsak därför Kävrestad IT-Forensik finns.

Jag har en gedigen bakgrund inom IT-Forensik och har jobbat i flera år som IT-Forensiker hos polisen. Därigenom har jag god kännedom om de metoder som polisen använder. Vidare har jag forskat och undervisat på Högskolan i Skövde inom just IT-Forensik och inom IT-brottslighet generellt. Jag har även skrivit en fackbok om IT-Forensik som publiceras hösten 2017. Jag har från början en kandidatexamen i datalogi och jag kompletterat med en magisterexamen i IT-Säkerhet. I mitt arbete med detta företag kombinerar jag forensiska och akademiska metoder för att säkerställa att de resultat jag producerar är objektiva, välmotiverade och replikerbara,