IT-Forensik

Kävrestad IT-forensik arbetar i huvudsak med att analysera IT-forensiska undersökningar i brottsutredningar. I denna roll kan vi främst anlitas av försvarare och misstänkta men tar även emot uppdrag från målsägande och rättsvårdande myndigheter. I dagens brottsutredningar är digital bevisning ofta en avgörande faktor men man kan se att nära nog samtliga IT-forensiska undersökningar genomförs av IT-forensiker anställda av Polisen. Resultaten av dessa undersökningar undergår sällan granskning av någon med IT-forensisk kompetens trots att dessa resultat ofta ligger till grund för domstolens utfall.

Kävrestad IT-Forensik erbjuder genomgång och utlåtande av IT-forensiska undersökningsprotokoll. Genomgången belyser följande tre aspekter:

  • Riktighet – hur väl protokollets slutsatser stödjs av den presenterade datan
  • Replikerbarhet – i vilken mån protokollet möjliggör för annan att förstå de steg som genomförts under undersökningen
  • Metodik – i vilken mån undersökningen och protokollet följer applicerbara regler och praxis. Exempelvis huruvida protokollet följer relevanta delar ut förundersökningskunngörelsen och huruvida slutsatserna graderats enligt gängse skala.

Kävrestad IT-Forensik kan i vissa fall även bistå med egna IT-forensiska undersökningar.

För att du som kund ska veta vad du betalar i förväg arbetar vi i största mån med fasta priser enligt nedan:

  1. Analys av IT-Forensisk protokoll omfattande 8 sidor eller mindre: 3500 + moms
  2. Analys av IT-Forensiska protokoll omfattande mer än 8 sidor: 7000 + moms
  3. För fullständiga undersökningar och arbete utöver vad som anges i villkor för analys av IT-Forensiskt protokoll debiteras timtaxa om 1100kr + moms.

I våra villkor vid analys av IT-Forensiskt protokoll framgår i detalj vad denna tjänst omfattar samt hur vi hanterar personuppgifter och annan känslig data.

Kontakta Joakim Kävrestad för mer information och för beställning på telefon 0768 760776 eller e-post joakim@kavrestad.se.

De uppdrag som relaterar till brottsutredningar utförs av Joakim Kävrestad som har flera års erfarenhet som IT-forensiker inom polisen och har genomgått polisens internutbildningar samt flera utbildningar på de verktyg som polisen använder. Joakim har vidare arbetat med forskning och undervisning inom IT-brottslighet och IT-forensik och publicerat en bok på området.