admin

1 inlägg

IT-Forensik i brottsutredningar – analys av protokoll och egna undersökningar. Kävrestad IT-Forensik finns i Stenstorp, mellan Skövde och Falköping, och arbetar i huvudsak med att analysera IT-forensiska undersökningar i brottsutredningar. I denna roll kan vi främst anlitas av försvarare och misstänkta men tar även emot uppdrag från målsägande och rättsvårdande […]