IT-forensik

IT-Forensik i brottsutredningar – analys av protokoll och egna undersökningar.

Kävrestad IT-Forensik finns i Stenstorp, mellan Skövde och Falköping, och arbetar i huvudsak med att analysera IT-forensiska undersökningar i brottsutredningar. I denna roll kan vi främst anlitas av försvarare och misstänkta men tar även emot uppdrag från målsägande och rättsvårdande myndigheter. I dagens brottsutredningar är digital bevisning ofta en avgörande faktor men man kan se att nära nog samtliga IT-forensiska undersökningar genomförs av IT-forensiker anställda av Polisen. Resultaten av dessa undersökningar undergår sällan granskning av någon med IT-forensisk kompetens trots att dessa resultat ofta ligger till grund för domstolens utfall.

Kävrestad IT-Forensik erbjuder genomgång och utlåtande av IT-forensiska undersökningsprotokoll. Genomgången belyser följande tre aspekter:

  • Riktighet – hur väl protokollets slutsatser stödjs av den presenterade datan
  • Replikerbarhet – i vilken mån protokollet möjliggör för annan att förstå de steg som genomförts under undersökningen
  • Metodik – i vilken mån undersökningen och protokollet följer applicerbara regler och praxis. Exempelvis huruvida protokollet följer relevanta delar ut förundersökningskunngörelsen och huruvida slutsatserna graderats enligt gängse skala.

Kävrestad IT-Forensik kan i vissa fall även bistå med egna IT-forensiska undersökningar. För prislista och beställning TRYCK HÄR.

De uppdrag som relaterar till brottsutredningar utförs av Joakim Kävrestad som har flera års erfarenhet som IT-forensiker inom polisen och har genomgått polisens internutbildningar samt flera utbildningar på de verktyg som polisen använder. Joakim har vidare arbetat med forskning och undervisning inom IT-brottslighet och IT-forensik och publicerat en bok på området.